انجمن اولیا و مربیان

اعضا و شماره تماس انجمن اولیا مدرسه

 

سرکار خانم آداب     شماره تماس :   09188187105

جناب آقای عباس اردلانی      شماره تماس :   09183137369

 

جناب آقای علی خمسه    شماره تماس:   09183198996

 

جناب آقای محمدتقی رستمی     شماره تماس :   09183141401

 

جناب آقای علی اصغر شعبانی راد   شماره تماس:   09181116181