پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12
شنبه                  
07:45 تا 09:15
قرآن1
 
09:25 تا 10:55
مطالعات اجتماعی1
 
11:05 تا 12:35
زبان خارجی1
       
یکشنبه                  
07:45 تا 08:30
تفکر و سبک زندگی1
                   
09:25 تا 10:10
حل تمرین ریاضی1
                   
11:05 تا 11:50
املای فارسی1
11:50 تا 12:35
انشای فارسی1
       
دوشنبه                  
07:45 تا 09:15
فرهنگ و هنر1
 
09:25 تا 10:55
زبان عربی1
 
11:05 تا 12:35
علوم تجربی1
       
سه شنبه                  
07:45 تا 08:30
قرائت فارسی1
                   
09:25 تا 10:10
ریاضیات1
                   
11:05 تا 11:50
تربیت بدنی و سلامت1
                         
چهارشنبه                  
07:45 تا 09:15
علوم تجربی1
 
09:25 تا 10:55
معارف اسلامی1
 
11:05 تا 12:35
کاروفناوری1
       
پنج شنبه                  
07:45 تا 08:30
ریاضیات1
                   
09:25 تا 10:10
مطالعات اجتماعی1
10:10 تا 10:55
کاروفناوری1
 
11:05 تا 11:50
مکالمه زبان انگلیسی1
                         
جمعه                  
07:45 تا 08:30
انضباط